Det mest utmanande är att vila

Det mest utmanande är att vila

Jag läser just nu två böcker; Peak performance och Rest. Anledningen till att jag läser två är att den ena är en ljudbok och den andra en fysisk bok. Ljudboken läser jag när jag är ute och går bla. och fysiska boken när jag ska sova. Det gemensamma temat för böckerna...
Handle the Energy Thieves First

Handle the Energy Thieves First

I often get the question “How do I get everything done and how do I handle everything?” Unfortunately, there is no easy answer to that question, but one thing I work very hard on is ”handling energy theif”. An energy thief can be many different things, but...
Handle the Energy Thieves First

Hantera energitjuvarna först

Jag får ofta frågan hur jag hinner allt och hur jag orkar med allt. Tyvärr finns det nog inget enkelt svar på det. Men en sak som jag jobbat väldigt mycket med är att ”hantera energitjuvar”. En energitjuv kan vara väldigt många olika saker, men för mig är...
High Risk, or Hard Work?

High Risk, or Hard Work?

For the vast majority, entrepreneurship defines taking risks and facing many uncertainties; which means that many do not attempt or dare to walk this path. Of course, you may need to take many risks, but you can use these risks as building stones by working harder...
High Risk, or Hard Work?

Hög risk eller hårt jobb?

För de allra flesta innebär entreprenörskap; risker och osäkerhet vilket leder till att många inte vågar. Och visst kan det vara så, du kan behöva ta många risker, men du kan också undvika det, genom att jobba mycket hårdare än alla andra. Så har jag valt att göra....