Hög risk eller hårt jobb?

Hög risk eller hårt jobb?

För de allra flesta innebär entreprenörskap; risker och osäkerhet vilket leder till att många inte vågar. Och visst kan det vara så, du kan behöva ta många risker, men du kan också undvika det, genom att jobba mycket hårdare än alla andra. Så har jag valt att göra....